""

Rudkøbing Havn

Rudkøbing Havn er søvejens port til den gamle købstad. 
Længst mod nord ligger lystbådehavnen, hvor den nyeste del er bygget i forbindelse med etableringen af Skudehavnen i 80’erne. Lystbådehavnen er i dag velfungerende, og den bliver løbende moderniseret, så behovet dækker både fastliggere og gæster som anløber havnen eller kommer til fods.

Længere mod syd ligger den gamle fiskerihavn. Her findes et særligt miljø med småbåde og garnjoller, og det hele er omgivet af sammenbyggede redskabs- og garnskure, der er fredede. I fiskerihavnen ligger havnens bedding, hvor der jævnligt står en eller to både, som er under reparation. Her ligger også havnens fiskebutik.

Ved siden af fiskerihavnen ligger industrihavnen som er delt op i to.
Det nordre bassin er den industrielle del, hvor der jævnligt losses til Danish Agro (tidl. Langelands Korn) som fremstiller foderstoffer. Det nordre bassin bliver også brugt til sejlende gæster som kommer for at besøge den årlige Langelandsfestival.
I det søndre bassin er der ca. 30 fastliggere. Sammen med det smukke gamle pakhus fra 1916 danner bassinet ramme om nogle af de gamle træbåde. Om sommeren er det eksempelvis muligt at tage en sejltur med Langelands Museumsskib ”Mjølner”.
En anden lille karakteristisk bygning, som findes på havnen, er den sekskantede kiosk som er over 100 år gammel.

Længst mod syd ligger øens færgeforbindelse til Strynø, hvor man - med den ny færge (2013)og på små 45 minutters overfart - kan besøge øen og dens smukke idyl. I forbindelse med færgelejet ligger den bevaringsværdige gamle ventesal fra ca. 1926.

Rudkøbing Havn er en vigtig del af Langelands kulturarv. Visionen for havneområdet er således at skabe et havnemiljø, der integrerer by og havn.
I 2010 - 2011 blev der gennemført et analyseprojekt af Rudkøbing Havn, som tog udgangspunkt i vinderforslaget for den internationale arkitektkonkurrence EUROPAN 10.

 

Sidst opdateret af Webmaster
07. januar 2014

Position

Farvandet S for Fyn, Rudkøbing Løb, Langeland W-kyst.

 

54°56,4'N 10°42,5'E.

Kort 172.

Havnekontoret

Kim Rasmussen
Havnefoged

Arne B. Nielsen
Havneassistent

Bent Hansen
Havneassistent

Jan Johansen
Havneassistent

Telefon: 6351 6270

Fax: 6351 6271

E-mail